fbpx

PRIVACY BELEID E-LEARNING

PRIVACYBELEID E-LEARNING
Onderstaand de informatie hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Om deel te nemen aan het e-learning programma hebben wij onderstaande gegevens van jou nodig:
• Contactgegevens zoals: je naam, e-mailadres en telefoonnummer
• Winkel waar je werkzaam bent
• Je geboortedatum

We gebruiken jouw persoonsgegevens om je o.a. te informeren als er nieuwe trainingen beschikbaar zijn, als er resultaten bekend zijn of andere relevante informatie beschikbaar is.
Jouw resultaten zijn alleen zichtbaar voor jou zelf en je leidinggevende van de winkel waar je werkzaam bent. Jouw resultaten zijn voor MOOI BV anoniem zichtbaar. Deze resultaten worden per winkel met de (anonieme) personen gedeeld met de leverancier die de training beschikbaar heeft gesteld.

De veiligheid van jouw gegevens is voor ons van groot belang. Daarom vertellen we je graag welke gegevens MOOI B.V. (MOOI) van je verwerkt, hoe en waarom we dat doen, welke maatregelen wij hebben genomen om jouw gegevens te beveiligen en wat je zelf kunt doen.

Wanneer is dit beleid van toepassing?
Alle gegevens die wij van je verzamelen via onze MOOI e-learning tool vallen onder ons privacybeleid.

Wie beheert je gegevens?
Je gegevens worden beheerd door MOOI en wij zijn dus verantwoordelijk voor het beschermen van jouw gegevens. Natuurlijk houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving en hebben/zullen wij onze verwerkingen aan(ge)meld(en) bij de daartoe aangewezen instantie(s).

Onze gegevens zijn als volgt:
Mooi BV
Maanlander 35
3824 MN Amersfoort (NL)
[email protected]
KvK: 28116943
BTW: 818248749B01

Wat slaan we van je op en hoe komen we eraan?
We slaan alleen de persoonsgegevens op die nodig zijn om jouw informatie over de e-learning tool te kunnen geven. De resultaten van je deelname zijn zichtbaar voor de leidinggevende in jouw winkel. MOOI deelt de resultaten van deelname per winkel en anoniem de deelnemers.
Als je jonger bent dan zestien, mogen we pas gegevens van je verwerken als je toestemming hebt van je ouders of vertegenwoordigers.
We verwerken, onder andere, de volgende categorieën persoonsgegevens:
• Contactgegevens zoals: je naam, , e-mailadres en telefoonnummer
• Winkel waar je werkzaam bent
• Je geboortedatum
• De behaalde resultaten

Waar slaan we je gegevens op?
We slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (EER), maar we kunnen ze ook daarbuiten overdragen en (laten) verwerken. Deze overdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voor overdrachten buiten de EER gebruiken wij standaard contractbepalingen en waarborgen.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Jouw gegevens zijn beschikbaar binnen MOOI. We zullen je gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten MOOI. Daarnaast heeft onze partner “Notice Branded Media B.V.” (“Notice”) toegang tot jouw gegevens. Notice is eigenaar van de e-learning tool en is onze partner bij het ter beschikking stellen van deze tool aan jou en de winkels. We hebben met Notice een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin staat onder meer dat Notice jouw gegevens alleen mag gebruiken om de e-learning diensten aan jou ter beschikking te stellen.

Waarom gebruiken we je gegevens?
MOOI gebruikt jouw behaalde resultaten anoniem. Deze worden (eveneens anoniem) gedeeld met de leveranciers van MOOI zodat de winkel waar je werkzaam bent beoordeeld kan worden in aanmerking komt voor eventuele beloningen die zijn gekoppeld aan het resultaat. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om jou te informeren over je persoonlijk behaalde resultaat. Tevens wordt jouw leidinggevende geïnformeerd over jouw behaalde deelname en resultaat.
Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Je krijgt bericht van elke vorm van verwerking van je persoonsgegevens die we van je verzamelen, of wanneer we wettelijk of juridisch verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken. Daarbij zullen we je vertellen welke mogelijke gevolgen wij zien als je ervoor kiest dit niet te doen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
We bewaren jouw gegevens zolang je bij één van de MOOI winkels werkzaam bent.

Wat zijn je rechten?
Recht op toegang:
Je kunt ons altijd vragen welke gegevens we van je bewaren en verwerken. Daarvoor neem je eenvoudig contact met ons op en wij mailen je een overzicht.
Recht op portabiliteit:
Je kunt ons vragen om jouw digitale gegevens in een leesbaar formaat over te dragen aan jou of een andere partij. Natuurlijk kunnen we alleen gegevens overdragen die je ons gegeven hebt.
Recht op correctie:
Kloppen je gegevens niet? Dan kun je ons vragen om ze te corrigeren. Dat doen we graag, omdat we je dan beter van dienst kunnen zijn. Als je onvolledige gegevens wilt aanvullen, kan dat ook. Persoonsgegevens kun je zelf aanpassen.
Recht op verwijdering: Je hebt altijd het recht om ons te vragen je gegevens te wissen. In principe doen we dit meteen maar er kunnen uitzonderingen zijn omdat er nog lopende zaken zijn die afgehandeld moeten worden. Bijvoorbeeld als de lopende resultaten nog niet zijn verwerkt in het winkel resultaat.
Recht op restrictie:
Je mag ons vragen om het verwerken van je gegevens te beperken als:
• Je bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij beperken dan de verwerking totdat we dat belang kunnen verifiëren.
• Je hebt gemeld dat jouw persoonsgegevens in ons bestand incorrect zijn, beperken wij de verwerking totdat we dat kunnen herstellen.
• De verwerking onwettig is. Je kunt je verzetten tegen de verwijdering van je gegevens en in plaats daarvan vragen of we het gebruik beperken.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kun je onze medewerkers altijd bereiken via e-mail [email protected], telefonisch of via onze website. Wij beantwoorden je vragen graag.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Denk je dat wij jouw gegevens niet correct verwerken? Neem dan gerust contact met ons op. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle belangrijke wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van jouw persoonsgegevens, of jouw rechten.

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat op een computer of mobiele device wordt opgeslagen en dat bij volgende bezoeken wordt opgeroepen. Als je onze diensten gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het gebruik van deze cookies. We informeren je bij deze dat wij voor de MOOI e-learning tool:
– Google Analytics-cookies gebruiken;
– een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
– het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
– ‘gegevens delen’ hebben uitgezet;
– geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe gebruiken we cookies?
We gebruiken permanente cookies om je gewenste startpagina op te slaan en om details op te slaan indien je “Mij onthouden” selecteert bij het inloggen. Wij gebruiken zowel directe als indirecte cookies om statistische en gebruikersgegevens te verzamelen in geaggregeerde en individuele vorm in analysetools om onze site te optimaliseren.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken we?
We verbinden je cookie ID alleen met persoonsgegevens die zijn verstrekt en verzameld met betrekking tot jouw account, of als je bent ingelogd, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en naleving van onze algemene voorwaarden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw cookies niet, dat doe je zelf en je kunt cookies eenvoudig via je browser verwijderen. Voor instructies over het hanteren en verwijderen van cookies, gebruik je de helpfunctie van je browser. Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen of om een bericht te ontvangen als er een nieuwe cookie wordt verzonden, maar zonder cookies kan het zijn dat je (delen van de site) niet (optimaal) kunt bereiken.